Kategoria: Otoczenie

Znaki poziome

Zestaw znaków poziomych - linie, znaki kierunkowe oraz znaki specjalne Szczegóły dodatku: KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz: kuid:413339:100090 kuid:413339:100091 kuid:413339:100092 kuid:413339:100089kuid:413339:100118 kuid:413339:100119 kuid:413339:100120 kuid:413339:100121 kuid:413339:100122 kuid:413339:100123 kuid:413339:100124 kuid:413339:100125 kuid:413339:100126…
Czytaj...

Nabrzeże

Nabrzeże betonowe - rzeczne Szczegóły dodatku: KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz: kuid:413339:100282 Verve 20 0,8MB 2009+ Przekaż darowiznę // Make a donate
Czytaj...

Ogrodzenie Nevado

Ogrodzenie z zakończeniem kolczastym   Szczegóły dodatku: KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz: kuid:413339:100349 Verve 45 0,1MB 2009+ Przekaż darowiznę // Make a donate
Czytaj...

Most Nevado

Most Nevado to modułowa konstrukcja oparta na meshach spline pozwalająca na wybudowanie drogowo-tramwajowego mostu o konstrukcji kratownicowej. W skład zestawu wchodzi przęsło mostu, wiadukt, pylony oraz akcesoria. Szczegóły dodatku: KUID:…
Czytaj...

Latarnie Nevado

Zestaw latarni miejskich w trzech rozmiarach, opartych na coronach LED. Szczegóły dodatku: KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz: kuid:413339:100081 kuid:413339:100082 kuid:413339:100284 Verve 12-550 0,1MB 2009+ Przekaż darowiznę // Make a…
Czytaj...

Krata dekoracyjna v2

Krata dekoracyjna drugiej wersji to dodatek rozwijaj?cy dotychczasowy pakiet Nevado. Do tej pory by?a dost?pna krata kwadratowa. Tu mamy do czynienia z krat? okr?g??. Dzi?ki temu dodatkowi u?ytkownik dostaje wyb?r…
Czytaj...

Gimnazjum

Budynek szkolny - wierna kopia gimnazjum nr 6 w Warszawie. Budynek hi-res, idealny na pierwszy plan przy samej drodze. Budynek ma bardzo dok?adne odwzorowanie w tym o?cie?nice okienne 3D. Szczeg??y…
Czytaj...

Chodniki Bauma

Zestaw klasycznych chodnik?w bauma, bez kt?rych ?adne polska mapa nie mo?e m?wi?, ?e jest realna. Typ tego chodnika zosta? spopularyzowany na pocz?tku lat '00 i jest dalej powszechnie stosowany. W…
Czytaj...

Biurowiec Nevado

Biurowiec Nevado to nowoczesny obiekt biurowy, kt?ry powsta? na potrzeby budowy zajezdni Nevado. Kilkupi?trowy obiekt ma budow? modu?ow?, dzi?ki kt?rej mo?emy tworzy? dowolnej wielko?ci obiekty biurowe z kilku takich samych…
Czytaj...

Biurowiec MCX

Biurowiec MCX to realny budynek biurowy znajduj?cy si? w Warszawie na skrzy?owaniu ulic Gotarda i Rzymowskiego. Budynek reprezentuje nowoczesny styl budowlany. Na dole budynku znajduj? si? lokale us?ugowe MIELE oraz…
Czytaj...

Bezpieczny pieszy

Zestaw bezpieczny pieszy to paczka dodatk?w umo?liwiaj?ca tworzenie bezpiecznych dla pieszych stref drogowych. W sk?ad zestawu wchodzi pr?g zwalniaj?cy podrzutowy, wyspowy oraz znak D-6 wraz ze ?wiat?em ostrzegawczym. Dodatki z…
Czytaj...

Bannery reklamowe

Zestaw banner?w reklamowych to suplement do paczki wiat Energy. Zestaw zawiera 23 r??ne bannery reklamowe na wiaty przystankowe. Zestaw jest wyposa?ony w widok nocny, wi?c bannery w nocy ?wiec?, co…
Czytaj...

Akcesoria Nevado

Akcesoria Nevado to pakiet dodatkowych plik?w do uzupe?nienia naszych map. W zestawie znajdziemy takie dodatki jak korytka drogowe, studzienki i wpusty drogowe czy kraty dekoracyjne. Zestaw jest rozwojowy i b?dzie…
Czytaj...

Van Hool AstroMega PolskiBUS

VanHool AstroMega to dwupok?adowy, dalekobie?ny autokar o nowoczesnej konstrukcji trzy-osiowej. Przedstawiona wersja to egzemplarz nale??cy do przewo?nika PolskiBus.com, wyposa?ona m.in. w dodatkowy baga?nik podwieszany na tylnej ?cianie. Jest to jeden…
Czytaj...