Kategoria: Zespoły trakcyjne

PKP KD EN57-1774 (New Mesh)

PKP KD EN57-1774 to ca?kowicie nowy mesh modelu EN57. Zwracaj?c uwag? na szczeg??y zosta? odwzorowany w najwy?szym stopniu dok?adno?ci. Z uwagi na wczesn? wersj? alfa zalecamy aby model ten nie…
Czytaj...