Bezpieczny pieszy

Zestaw bezpieczny pieszy to paczka dodatk?w umo?liwiaj?ca tworzenie bezpiecznych dla pieszych stref drogowych. W sk?ad zestawu wchodzi pr?g zwalniaj?cy podrzutowy, wyspowy oraz znak D-6 wraz ze ?wiat?em ostrzegawczym. Dodatki z paczki uzupe?niaj? dodatki od innych autor?w takie jak s?upki ogrodzeniowe bia?o-czerwone.

Szczeg??y dodatku:

KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz:
kuid:413339:100489

kuid:413339:100490

Verve 12

184

0,47MB

0,06MB

2004+

Pobierz “Bezpieczny pieszy” oto-bezpiecznypieszy.rar – Pobrano 137 razy – 241 KB


Przeka? darowizn? // Make a donate