Chodniki Bauma

Zestaw klasycznych chodnik?w bauma, bez kt?rych ?adne polska mapa nie mo?e m?wi?, ?e jest realna. Typ tego chodnika zosta? spopularyzowany na pocz?tku lat ’00 i jest dalej powszechnie stosowany. W paczce dost?pne s? 3 r??ne szeroko?ci chodnika oraz po dwie d?ugo?ci z ka?dego rodzaju. Pakiet umo?liwia tworzenie ?agodnych ?uk?w oraz jest wydajny – korzysta ze wsp?lnej biblioteki tekstur, dzi?ki czemu wysokiej jako?ci tekstura jest wczytywana tylko raz dla wszystkich rodzaj?w mesha.

 

Szczeg??y dodatku:

KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz:
kuid:413339:100191

kuid:413339:100192

kuid:413339:100193

kuid:413339:100198

kuid:413339:100199

kuid:413339:100200

kuid:413339:100201

Verve 12 0,9MB 2009+

Pobierz “Chodniki Bauma” oto-chodnikibauma.rar – Pobrano 147 razy – 515 KB


Przeka? darowizn? // Make a donate