Krata dekoracyjna v2

Krata dekoracyjna drugiej wersji to dodatek rozwijaj?cy dotychczasowy pakiet Nevado. Do tej pory by?a dost?pna krata kwadratowa. Tu mamy do czynienia z krat? okr?g??. Dzi?ki temu dodatkowi u?ytkownik dostaje wyb?r mi?dzy wag? dodatk?w. W zale?no?ci od zasob?w naszego sprz?tu mo?emy u?ywa? kraty kwadratowej, kt?ra ma 12 polygon?w lub kraty okr?g?ej, kt?ra jest troszk? ci??sza. Krata ma 90 poly i 200kb grafiki.

 

Szczeg??y dodatku:

KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz:
kuid:413339:100445 Verve 90 0.2MB 2004+

Pobierz “Krata dekoracyjna v2” oto-kratadekoracyjna2.rar – Pobrano 112 razy – 91 KB


Przeka? darowizn? // Make a donate