PKP KD EN57-1774 (New Mesh)

PKP KD EN57-1774 to ca?kowicie nowy mesh modelu EN57. Zwracaj?c uwag? na szczeg??y zosta? odwzorowany w najwy?szym stopniu dok?adno?ci. Z uwagi na wczesn? wersj? alfa zalecamy aby model ten nie by? traktowany jako pojazd drugoplanowy – model obecnie nie posiada LOD. Model jest wyposa?ony w point kabiny i umo?liwia podczepienie skrypt?w oraz kabiny EN57 Adamstana.

PKP KD EN57-1774 is totally new mesh of EN57 model. We’re recommened to use this model only in foreground – this EN57 model was published without LOD system. Cabin mode is avaible using cabin point and Adamstan’s interior mesh and scripts.

Wszystkie zale?no?ci w paczce. / All dependencies included.

KUID: Autor: Polycount: Grafika: Wersja Trainz:
kuid:413339:100182
kuid:413339:100181
Verve 42 659 26.0MB 2009+

Pobierz “KD_EN57-1774” KD_57-1774.rar – Pobrano 358 razy – 15 MB


Przeka? darowizn? // Make a donate